บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

Well Runner ยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle rubber inner tubes)


ผลิตภัณฑ์ยางในรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพสูง ที่ควบคุมการผลิตและจัดจำหน่ายภายใต้ บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.683-2530) 

มีคุณสมบัติ ดังนี้
1. ความต้านแรงดึง มากกว่า 11.77 (Mpa)
2. ความยืด มากกว่า ร้อยละ 500
3. ความต้านทานแรงดึงของรอยต่อ มากกว่า 6.86 (Mpa)
4. ความยืดถาวร มากกว่า ร้อยละ 25
5. ความต้านท่านแรงดึงภายหลังการบ่มเร่ง ลดลง มากกว่า ร้อยละ 10
6. ความต้านแรงยึดเหนี่ยวของหัวจุ๊บกับยาง มากกว่า 500

ขนาด ยางในของ Well Runner
  • 2.25-17
  • 2.50-17
  • 2.75-17