บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินจะมีค่าความหนืดที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเครื่องยนต์แต่ละชนิด ประเภทของความหนืด จะมีคำว่า SAE ย่อมาจาก Society of Automotive Engineers (สมาคมวิศวกรยานยนต์) เช่น SAE 10W-40, 0W-30 
 
นอกจากนั้นคุณภาพของน้ำมัน จะมี API ย่อมาจาก American Petroleum Institute (สถาบันปิโตรเลี่ยมของสหรัฐอเมริกา) โดยตัวอักษรของ API หากเป็นน้ำมันเบนซิน จะมีระบุตามนี้ SA, SB, SC, SD, SF, SH, SJ หรือ SN เป็นต้น