บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

น้ำมันหล่อลื่นสำหรับระบบส่งกำลัง

น้ำมันเกียร์ เป็นน้ำมันที่มีการผลิต เพื่อการหล่อลื่นระบบเกียร์ทั้งเกียร์ธรรมดา, เกียร์อัตโนมัติและระบบเกียร์เฟื้องท้าย เนื่องจากส่วนต่างๆ ของเกียร์ทำงานภายใต้แรงกดอย่างมาก ดังนั้นน้ำมันเกียร์ที่ใช้จึงมีหน้าที่ในการลดเเรงเสียดทานและแรงยึดต่างๆ นอกจากนี้ ในระบบเกียร์ธรรมดาที่มีกลไกการทำงานทุกส่วนมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่มากน้ำมันเกียร์จึงต้องสามารถให้การหล่อลื่นได้เป็นอย่างดีเพื่อให้สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ดี เกียร์ไม่สะดุด 

น้ำมันเกียร์และน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายจะมีมาตรฐานกำหนดโดย API ดังนี้ 
 
  • GL – 1 เป็นการใช้งานของเกียร์ประเภทเฟืองเดือยหมู เฟืองหนอน ในสภาพงานเบา โดยไม่จำเป็นต้องเติมสารเพิ่มคุณภาพ
  • GL – 2 ใช้สำหรับงานของเกียร์ประเภทเฟืองหนอน เพลาล้อ ซึ่งเป็นงานหนักกว่าประเภท GL – 1 น้ำมันที่ใช้ควรมีสารเพิ่มคุณภาพเพื่อป้องกันการสึกหรอ
  • GL – 3 ใช้สำหรับงานของเกียร์ประเภทเฟืองเดือยหมูและกระปุกเกียร์ที่มีสภาพความเร็ว และการรับแรงขนาดปานกลาง ใช้น้ำมันที่มีสารเพิ่มคุณภาพแรงกดขนาดสูงปานกลาง
  • GL – 4 ใช้สำหรับสภาพงานของเกียร์ประเภทเฟือง ไฮปอยด์ (hypoid) ที่ทำงานหนักปานกลางมีคุณลักษณะของการทำงานขั้น MIL – L-2105
  • GL – 5 ใช้สำหรับสภาพงานของเกียร์ประเภทเฟืองไฮปอยด์ ที่ทำงานหนักมากและมีคุณลักษณะของงานขั้น MIL – L-2105B, C หรือใกล้เคียงกับ MOT CS 3000B (มาตรฐานของอังกฤษ)
  • GL – 6 ใช้สำหรับงานของเกียร์ประเภทเฟืองไฮปอยด์ที่มีแนวเยื้องศูนย์กลางมากกว่า 2.0 นิ้ว และประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเฟืองตัวใหญ่และมีความเร็วสูง เช่น Ford M2C105A
โดยมาตรฐานความหนืดจะเป็นไปตามมาตรฐาน SAE แบ่งเป็น มาตรฐานเกรดเดียวและเกรดรวด ดังนี้ เบอร์ 90, เบอร์ 140, เบอร์ 80W/90 และ 85W/140
 
ขนาดบรรจุ : 18 ลิตร และ 200 ลิตร