บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

น้ำมันเตา

คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากก้นหอกลั่น อันเป็นส่วนที่ตกค้างอยู่หลังจากส่วนเบาๆ และมีมูลค่าสูง เช่น Destillate Fuels ซึ่งได้แก่ น้ำมันก๊าด และน้ำมันดีเซล ได้ระเหยและกลั่นตัวไปจนหมดแล้ว ด้วยเหตุนี้น้ำมันเตาจึงมีชื่อว่า Residual Fuels (กากกลั่น) หรือ Heavy Fuel Oil  เนื่องจากเป็นส่วนที่หนักและข้นเหนียวมากอีกทั้งไม่สะดวกในการใช้งาน ประกอบกับน้ำมันเตาที่จำหน่ายในประเทศไทย มีหลายชนิดตั้งแต่ใส ถึง ข้นมาก โดยนำมาผสมกับส่วนที่เบาให้ได้ความหนืดที่เหมาะสม