บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

แป้งมันสังเคราะห์

แป้ง Modified  Strach  หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการนำแป้ง (Starch) เช่น แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด แป้งสาลี  มาเปลี่ยนสมบัติทางเคมี และ/หรือ ทางฟิสิกส์ จากเดิมด้วยความร้อน และ/หรือ สารเคมีชนิดต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ (มอก. 1073/2535)
 
เนื่องจากมีการใช้แป้ง (Starch) อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหาร แต่การใช้ประโยชน์ยังมีข้อจำกัด เนื่องจากคุณสมบัติของแป้งเอง คือ ไม่ละลายในน้ำเย็น  การใช้แป้งในปริมาณสูงจะเกิดปัญหาในการผสม  และการถ่ายเทความร้อน  นอกจากนี้ โครงสร้างของแป้งเอง จะแตกหักในสภาพกรด  อุณหภูมิสูง  และแรงเฉือนจากเครื่องมือ  เป็นสาเหตุให้แป้งมีความหนืดลดลง จึงมีการปรับปรุงคุณสมบัติของแป้งให้ตรงความต้องการ โดยผลิตในรูปของ Modified Starch
 
ข้อดีของการใช้แป้ง  Modified  Starch ในขนมอบกรอบ
 
  1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีโพรงอากาศที่ละเอียดและสม่ำเสมอมากขึ้น  ผิวสัมผัสเรียบเนียนขึ้น (นภาศรี,2541)
  2. ลดปริมาณการใช้แป้งมันฝรั่ง โดยใช้แป้ง Modified Starch เข้าไปทดแทน โดยที่รสชาติยังคงเหมือนเดิม
  3. ช่วยกระจายรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึง ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของขนมอบกรอบให้สม่ำเสมอในทุกๆ Lot ได้
  4. ลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากใช้แป้ง Modified  Starch มาทดแทนแป้งมันฝรั่ง
  5. ช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์กรอบ และเบาขึ้น เนื้อของผลิตภัณฑ์โปร่งชึ้น