บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

น้ำมันไฮดรอลิค


ค่าดัชนีความหนืดสูง

น้ำมันไฮดรอลิคชนิดพิเศษ มีค่าดัชนีความหนืดสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการเกิดปฏิกิริยากับอากาศและความร้อนที่อุณหภูมิสูง คงทนต่อแรงเฉือน มีจุดไหลเทต่ำ และไม่เป็นอันตรายต่อซีลใช้ได้ดีกับระบบไฮดรอลิคในงานอุตสาหกรรมที่ต้องปฎิบัติงาน ในช่วงอุณหภูมิที่แตกต่างกันมาก ผ่านมาตรฐาน


ต้านทานการสึกหรอ

น้ำมันไฮดรอลิคคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการสึกหรอ ป้องกันฟอง สามารถผ่านไส้กรองได้ดี ใช้กับระบบไฮดรอลิคทั่วไป ทั้งระบบที่ทำงานเบา และทำงานหนัก ที่ต้องการน้ำมันประเภทป้องกันการสึกหรอ ผ่านมาตรฐาน


คุณภาพมาตรฐาน

น้ำมันไฮดรอลิคคุณภาพมาตรฐาน ผลิตจากน้ำมันพื้นฐาน ผสมสารเพิ่มคุณภาพ ใช้กับระบบไฮดรอลิคทั่วไปที่มีการเติมพร่อง (Top Up) บ่อย ทั้งระบบที่ทำงานเบาและระบบที่ทำงานหนักปานกลาง ผ่านมาตรฐาน