บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

น้ำมันเกียร์


สังเคราะห์ (PAG)

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมสังเคราะห์พอลิอัลคิลีน ไกลคอล (PAG) 100% ป้องกันการเกิด micropitting ดีเยี่ยม และมีสามารถในการรับแรงได้อย่างดี รวมทั้งยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร เหมาะสำหรับเฟืองอุตสาหกรรมประเภท เฟืองหนอน เฟืองเฉียง เฟืองดอกจอก เหมาะกับการใช้งานที่สภาวะรุนแรง อุณหภูมิการทำงานสูง ผ่านมาตรฐาน


สังเคราะห์ (PAO)

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมสังเคราะห์พอลิอัลฟ่า โอลีฟิน (PAO) 100% ช่วยลดการเกิด micropitting บนฟันเฟือง และมีสามารถในการรับแรงได้ อย่างดี รวมทั้งยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร เหมาะสำหรับเฟืองอุตสาหกรรมประเภท เฟืองตรง เฟืองเฉียง เฟืองดอกจอก เหมาะกับการใช้งานที่สภาวะรุนแรง อุณหภูมิการทำงานสูง ผ่านมาตรฐาน


รับแรงกดสูง

น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมชนิดรับแรงกดสูง ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง ช่วยยืดอายุการใช้งานยาวนาน เติมสารเพิ่มคุณภาพรับแรงกดสูง และสารป้องกันการรวมตัวกับออกซิเจน และปราศจากสารตะกั่วที่เป็นอันตราย ใช้หล่อลื่นเฟืองเกียร์ในระบบเกียร์ทั่วไป