บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

น้ำมันหล่อลื่นรางเลื่อน

น้ำมันหล่อลื่นระบบรางเลื่อนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการลื่นสะดุด (Slip-stick) สารรับแรงกดสูง (EP) และสารป้องกันการเกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่น ใช้หล่อลื่นระบบรางเลื่อนทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง