บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

น้ำมันถ่ายเทความร้อน

น้ำมันถ่ายเทความร้อนชนิดทนความร้อนสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูงผสมสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการเกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่น ทำให้ยืดอายุการใช้งานได้นานทนความร้อนสูง ไม่แตกตัวง่าย อัตราการระเหยต่ำ  เหมาะกับระบบถ่ายเทความร้อนทั่วไปโดยใช้กับระบบเปิด