บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

Napthanic

น้ำมันพื้นฐานที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมัน ประเภทแนฟทานิก มีความสามารถในการละลายได้ดี เป็นน้ำมันที่เสถียร ไม่ค่อยเปลี่ยนสีอันเกิดจากความร้อน เข้ากันได้ดีกับทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ มีค่าดัชนีความหนืดปานกลางถึงต่ำใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตยาง หรือหมึกพิมพ์
 

เบอร์ความหนืด  8, 22, 56
 
ขนาดบรรจุ  200 ลิตร, Bulk