บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล


ดีเซลหมุนเร็วกำมะถันต่ำ

เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตจากน้ำมันดีเซลพื้นฐานที่มีค่ากำมะถันต่ำกว่า 0.005% โดยมีการเพิ่มสารชะล้างความสะอาดเครื่องยนต์ ซึ่งปัจจุบันน้ำมันดีเซลจะต้องผ่านมาตรฐานยูโร 4 และปัจจุบันจะต้องมีไบโอดีเซล (Biodiesel) ผสมอยู่ประมาณ 5% โดยปริมาตร ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน