บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

ยางมะตอยน้ำ

ผลิตจากแอสฟัสต์ซีเมนต์ที่อุณภูมิ 250 องศา ผสมกับน้ำทีมีอุณหภูมิประมาณ 170 องศา โดยใช้สารเคมีซึ่งเรียกว่า  MULSIFIER  เติมลงไปเล็กน้อย ช่วยให้อนุภาคของยางมะตอยกระจายตัว และนำไปตีด้วยเครื่อง COLLOIDAL MILL ให้ยางมะตอยแตกตัวเป็นอนุภาคเล็กๆ  กระจายอยู่ในน้ำ เป็นเนื้อเดียวกัน ทำหน้าที่ประสานวัสดุ เช่น หิน ทราย เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ในการทำผิวถนน

ขนาดบรรจุ : bulk