บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

ยางมะตอย

เป็นวัสดุที่สกัดจากน้ำมันดิบ มีสีดำ มีลักษณะเหนียว และความหนืดต่ำ นิยมนำมาใช้ในงานก่อสร้างถนน โดยใช้เป็นวัสดุผิวหน้า ซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของยางมะตอย ทำหน้าที่ประสานระหว่างวัสดุ เช่น หิน ทราย เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน วัสดุที่นำมาใช้ในการเทผิวหน้าถนน จะเรียกชื่อเต็มว่า แอสฟัสต์คอนกรีต และเรียกชื่อย่อว่า แอสฟัสต์


ยางมะตอยซีเมนต์

เป็นวัสดุที่สกัดจากน้ำมันดิบ มีสีดำ มีลักษณะเหนียว และความหนืดต่ำ นิยมนำมาใช้ในงานก่อสร้างถนน โดยใช้เป็นวัสดุผิวหน้า ซึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของยางมะตอย ทำหน้าที่ประสานระหว่างวัสดุ เช่น หิน ทราย เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน วัสดุที่นำมาใช้ในการเทผิวหน้าถนน


ยางมะตอยน้ำ

ผลิตจากแอสฟัสต์ซีเมนต์ที่อุณภูมิ 250 องศา ผสมกับน้ำทีมีอุณหภูมิประมาณ 170 องศา โดยใช้สารเคมีซึ่งเรียกว่า MULSIFIER เติมลงไปเล็กน้อย ช่วยให้อนุภาคของยางมะตอยกระจายตัว และนำไปตีด้วยเครื่อง COLLOIDAL MILL ให้ยางมะตอยแตกตัวเป็นอนุภาคเล็กๆ กระจายอยู่ในน้ำ เป็นเนื้อเดียวกัน ทำหน้าที่ประสานวัสดุ เช่น หิน ทราย เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน ในการทำผิวถนน