บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 โดยใช้ชื่อ “บริษัท ดิพ เทรด จำกัด“ ตั้งอยู่เลขที่ 11/2 หมู่ที่ 2 ถนนบางลี่-กิ่งแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจการเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การบริหารงานของ นายเอกภณ บันลือการ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท
 
 • ปี 2537 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท ในปีนี้บริษัทได้เริ่มขยายธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเม็ดพลาสิกไปยังอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่น โดยเริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางด้านอาหาร และในปีนี้เองบริษัทมียอดขายรวมกว่า 300 ล้านบาท
   
 • ปี 2543 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ดิพ เทรด จำกัด เป็น บริษัท เกรท โพลีเมอร์ จำกัด และย้ายสำนักงานใหญ่มาตั้งอยู่เลขที่ 337 ซอยประชาสันติ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสำนักงานเลขที่ 11/2 หมู่ที่ 2 ถนนบางลี่-กิ่งแก้ว ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสำนักงานสาขาที่ 1 ที่จังหวัดสมุทรปราการ
   
 • ปี 2556 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 128 ล้านบาท
   
 • ปี 2558 บริษัทได้เข้าซื้อที่ดินและโรงงานที่ถนนบางนา-ตราด เพื่อรวมศูนย์โรงงานผสมน้ำมันและสถานที่จัดเก็บสินค้าให้อยู่ในที่เดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับประโยชน์ในการขนส่งสินค้า และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารสินค้าคงคลัง รวมถึงรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต
   
 • 13 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพบริษัท จากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้ชื่อใหม่ “บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)” และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 170 ล้านบาท
   
 
 
     บริษัท มีผู้จัดหาสินค้าหลักให้กับบริษัทในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 ดังนี้
 

     1.  บมจ. ปตท.
     2.  บมจ. ไออาร์พีซี
     3.  บจ. แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
     4.  บจ. บีพี-คาสตรอล (ประเทศไทย)
     5.  บจ. ปิโตรนาส อินเตอร์เนชั่นแนล มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย)
     6.  บมจ. เอสโซ่ (ประเทศไทย)
     7.  บจ. หัวเวย เพาเวอร์ ซอร์ส (ประเทศไทย)
     8.  บจ. สงวนวงษ์อุตสาหกรรม