บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

แบบฟอร์มการติดต่อ / ร้องเรียน ร้องทุกข์


บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

337 ซอยประชาสันติ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 (ใกล้ MRT ห้วยขวาง) 
 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตและคอร์รัปชั่น

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้
 

 1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลล์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร akapon.bu@greatplc.com เบอร์  0 2248 8223 - 9 หรือ
 2. แจ้งผ่านช่องทาง เว็บไซด์ของบริษัทฯ  www.greatdistributor.co.th หรือ
 3. แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของสำนักเลขานุการบริษัท secretary@greatplc.com หรือ 
 4. แจ้งผ่านช่องทางโทรศัพท์สำนักเลขานุการบริษัท เบอร์ 0 2248 8223 - 9 ต่อ 104 - 105

 

 ติดต่อฝ่ายขาย
 

 • ส่วนขายอุตสาหกรรม
  โทร.  0 2248 8223 - 9       แฟกซ์. 0 2248 8223 - 9 ต่อ 350
 • ส่วนขายและผลิตภัณฑ์พิเศษ
  โทร.  0 2248 8555 - 8       แฟกซ์. 0 2248 8555 - 8 ต่อ 560
   
 • ส่วนขายกลุ่มยานยนต์
  โทร.  0 2248 8555 - 8       แฟกซ์. 0 2248 8555 - 8 ต่อ 530
   
 • ส่วนขายค้าส่ง
  โทร.  0 2248 8555 - 8       แฟกซ์. 0 2248 8555 - 8 ต่อ 560