ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย โดยนางสาวรัชตา วณิชเสถียร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับพนักงานบริษัทฯ ทำกิจกรรม "ปลูกดอกดาวเรือง จำนวน 1,000 ดอก" เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณ โรงงาน บริษัท เอก อินเทอร์โปรดัค จำกัด