การฝึกอบรม "การดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2560 ณ สำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 09:00 - 16:00 น. บริษัท เกรท ดิสริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท Tsfire & Training จำกัด จัดการฝึกอบรม "การดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ" ประจำปี 2560 ณ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 337 ซอยประชาสันติ ถนนรัชดาภิเษก เเขวงและเขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีตัวแทนจากแต่ละส่วนงานเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน 34 คน


Download file