งานเลี้ยงสังสรรค์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 ทีผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานที่ปฎิบัติงานด้วยความทุ่มเทตลอดปีผ่านมา อีกทั้งเป็นโอกาสดีที่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะมาพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิด และกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นอกจากงานเลี้ยงรื่นเริงสังสรรค์แล้ว ยังมีการมอบรางวัลให้พนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทครบทุกๆ 5 ปีอีกด้วย