บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

Other Products


BALLUBE Multi-Purpose Spray Oil

ผลิตภัณฑ์ BALLUBE Multi-Purpose Spray Oil เป็นน้ำมันอเนกประสงค์ครอบจักรวาล ชนิดพิเศษ เพิ่มสารโมลิบดีนัม กราไฟต์ แทรกซึมเข้าสู่ชิ้นงานและส่วนต่างๆ ได้รวดเร็ว ช่วยทำความสะอาด ลดการเสียดสีและกัดกร่อน เหมาะสำหรับใช้กับวัสดุที่เป็นโลหะ พลาสติก และยาง ใช้ฉีดพ่นป้องกันความชื้นในระบบไฟฟ้าภายในรถยนต์ ช่วยให้สตาร์ทติดง่าย ใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมัน เขม่า กาว ยางมะตอย ช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนที่ฝืด เช่น กลอน บานพับประตู เครื่องมือใช้ภายในบ้าน เครื่องมือช่าง เครื่องจักรกล อู่ซ่อมรถ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น ใบเลื่อย โซ่และเฟือง


Fuel Oil

คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากก้นหอกลั่น อันเป็นส่วนที่ตกค้างอยู่หลังจากส่วนเบาๆ และมีมูลค่าสูง เช่น Destillate Fuels ซึ่งได้แก่ น้ำมันก๊าด และน้ำมันดีเซล ได้ระเหยและกลั่นตัวไปจนหมดแล้ว ด้วยเหตุนี้น้ำมันเตาจึงมีชื่อว่า Residual Fuels (กากกลั่น) หรือ Heavy Fuel Oil เนื่องจากเป็นส่วนที่หนักและข้นเหนียวมากอีกทั้งไม่สะดวกในการใช้งาน ประกอบกับน้ำมันเตาที่จำหน่ายในประเทศไทย มีหลายชนิดตั้งแต่ใส ถึง ข้นมาก โดยนำมาผสมกับส่วนที่เบาให้ได้ความหนืดที่เหมาะสม


Modified Starch

แป้ง Modified Strach หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการนำแป้ง (Starch) เช่น แป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด แป้งสาลี มาเปลี่ยนสมบัติทางเคมี และ/หรือ ทางฟิสิกส์ จากเดิมด้วยความร้อน และ/หรือ สารเคมีชนิดต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ (มอก. 1073/2535)