บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

Vehicle Lubricants

น้ำมันหล่อลื่น (Lubricants oil) คือ ส่วนผสมระหว่างน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Base oil) กับสารเคมีเพิ่มประสิทธิภาพ (Additive) มีลักษณะเป็นของเหลวใช้ในการหล่อลื่นชิ้นส่วนของระบบเครื่องยนต์ และเครื่องจักรกล จึงจำเป็นต้องผ่านการทดสอบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน API, SAE และ ASTM หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์ และเครื่องจักรกลกำหนดให้ทดสอบ


Ballube MAX SPEED 4T

บอลลูป แม็กซ์ สปีด 4ที เป็นน้ำมันเครื่องคุณภาพสูง สำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ รวมถึงใช้ได้กับเกียร์ของรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ พัฒนาสำหรับให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มสมรรถนะ


Ballube Ultra 4T, 4-AT

บอลลูป อัลตร้า 4T และ 4-AT สูตรเพิ่มสาร ฟริคชั่น โมดิฟายเออร์ เป็นน้ำมันเครื่องคุณภาพสูง สำหรับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ พัฒนาสำหรับให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มสมรรถนะ ด้วยพลังหล่อลื่นคุณภาพสูงที่ถูกคิดค้นขึ้นมาด้วยเทคโนโลยี่ SYNTHETIC ช่วยลดการสูญเสียกำลังภายในเครื่องยนต์ที่เกิดจากการเสียดสีของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และเพิ่มพลังการหล่อลื่นให้กับเครื่องยนต์


Lubricants for Gasoline Engine

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินจะมีค่าความหนืดที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเครื่องยนต์แต่ละชนิด ประเภทของความหนืด จะมีคำว่า SAE ย่อมาจาก Society of Automotive Engineers (สมาคมวิศวกรยานยนต์) เช่น SAE 10W-40, 0W-30


Lubrications for Light Duty Diesel Engines

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลจะมีค่าความหนืดที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเครื่องยนต์แต่ละชนิด ประเภทของความหนืด จะมีคำว่า SAE ย่อมาจาก Society of Automotive Engineers (สมาคมวิศวกรยานยนต์) เช่น SAE 10W-40, 0W-30


Lubricants for Transmission Systems

น้ำมันเกียร์ เป็นน้ำมันที่มีการผลิต เพื่อการหล่อลื่นระบบเกียร์ทั้งเกียร์ธรรมดา, เกียร์อัตโนมัติและระบบเกียร์เฟื้องท้าย เนื่องจากส่วนต่างๆ ของเกียร์ทำงานภายใต้แรงกดอย่างมาก ดังนั้นน้ำมันเกียร์ที่ใช้จึงมีหน้าที่ในการลดเเรงเสียดทานและแรงยึดต่างๆ นอกจากนี้ ในระบบเกียร์ธรรมดาที่มีกลไกการทำงานทุกส่วนมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่มากน้ำมันเกียร์จึงต้องสามารถให้การหล่อลื่นได้เป็นอย่างดีเพื่อให้สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ดี เกียร์ไม่สะดุด


Lubricants for Motorcycle

เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน ซึ่งรถจักรยานยนต์มีเครื่องยนต์ 2ประเภท คือ เครื่องยนต์ 2จังหวะ และ เครื่องยนต์ 4จังหวะ โดยปัจจุบันรถจักรยานยนต์ได้มีการพัฒนาเครื่องยนต์ให้ทันสมัยขึ้น เป็นเครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะเกือบทั้งหมด เพื่อเพิ่มสมรรถนะการขับขี่