บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

Base Oil

คือ ส่วนผสมระหว่างน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Base oil) กับสารเคมีเพิ่มประสิทธิภาพ (Additive) มีลักษณะเป็นของเหลวใช้ในการหล่อลื่นชิ้นส่วนของระบบเครื่องยนต์ และเครื่องจักรกล จึงจำเป็นต้องผ่านการทดสอบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน API, SAE และ ASTM หรือมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์ และเครื่องจักรกลกำหนดให้ทดสอบ


Paraffinic Oil

น้ำมันพื้นฐานที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมัน ประเภทพาราฟินิกทนต่อความร้อน และทนต่อปฏิกิริย็อกซิเดชั่น มีดัชนีความหนืดสูงเนื้อน้ำมันใส มีสีอ่อนและมีความคงตัวของสีดี จุดวาบไฟสูง และมีอัตราการระเหยต่ำ ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้หล่อลื่นเป็นส่วนผสม


Araomatic Oil

น้ำมันพื้นฐานที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมัน ประเภทอโรมาติกทนต่อความร้อน และทนต่อปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่น มีความสามารถในการละลายสูง เนื้อน้ำมันมีสีเข้ม ใช้สำหรับกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและอุตสาหกรรมอื่นๆ ใช้เป็นสารหล่อลื่นงานเบาแบบหยอดทิ้ง


Napthanic

น้ำมันพื้นฐานที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมัน ประเภทแนฟทานิก มีความสามารถในการละลายได้ดี เป็นน้ำมันที่เสถียร ไม่ค่อยเปลี่ยนสีอันเกิดจากความร้อน เข้ากันได้ดีกับทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ มีค่าดัชนีความหนืดปานกลางถึงต่ำใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตยาง หรือหมึกพิมพ์