บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

Fuel

น้ำมันเชื้อเพลิง คือ ของเหลวที่ได้จากการกลั่นลำดับส่วนของน้ำมันดิบ ในหอกลั่นปิโตรเลียม หลังจากนั้นนำมาปรับปรุงคุณภาพของตัวน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการเติม additive ตามความเหมาะสมในแต่ละชนิด ซึ่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีจำหน่ายในสถานีบริการ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์เบนซินและน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล


Fuel for Gasoline Engines


- น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91
- น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95


Fuel for Diesel Engines


- น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว : กำมะถันต่ำ