บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

Industrial Lubricants


Slide-way Oil

น้ำมันหล่อลื่นระบบรางเลื่อนของเครื่องจักรอุตสาหกรรม ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง ผสมสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการลื่นสะดุด (Slip-stick) สารรับแรงกดสูง (EP) และสารป้องกันการเกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่น ใช้หล่อลื่นระบบรางเลื่อนทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง


Heat Transfer Oil

น้ำมันถ่ายเทความร้อนชนิดทนความร้อนสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูงผสมสารเพิ่มคุณภาพป้องกันการเกิดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่น ทำให้ยืดอายุการใช้งานได้นานทนความร้อนสูง ไม่แตกตัวง่าย อัตราการระเหยต่ำ เหมาะกับระบบถ่ายเทความร้อนทั่วไปโดยใช้กับระบบเปิด