บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)

Rewards and Reputations

รับรางวัลยอดจำหน่ายสูง สุดผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่ น ปตท. “ด้วยสายตาที่เฉียบคม มองการณ์ไกล และว่องไว ดุจดั่งนกอินทรีย์ ปีนี้...คุณจึงเป็นหนึ่ง”

พ.ศ. 2545

รับรางวัล ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หล่อลื่น ยอดเยี่ยมยอดจำหน่ายสูงสุด ของประเทศ ปี 2546

พ.ศ. 2546

รับรางวัล ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หล่อลื่น ปตท. ยอดเยี่ยม ปี 2547

พ.ศ. 2547

รับรางวัลตัวแทน จำหน่าย ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปตท. ยอดเยี่ยม ปี 2548

พ.ศ. 2548

รับรางวัล ยอดจำหน่ายน้ำมันหล่อ ลื่น ปี 2549 ระดับ DIAMOND

พ.ศ. 2549

รับรางวัล ยอดจำหน่ายน้ำมั นหล่อลื่น ปี 2550 ระดับ DIAMOND

พ.ศ. 2550

รับรางวัล ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณ ฑ์หล่อลื่น ปี 2552 ระดับ DIAMOND

พ.ศ. 2552

รับรางวัลตัวแทน จำหน่าย ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปี 2553 ระดับ DIAMOND

พ.ศ. 2553

รับรางวัล ตัวแทนจำหน่ายผลิตภั ณฑ์หล่อลื่น ปี 2554 ระดับ DIAMOND

พ.ศ. 2554

รับรางวัลตัวแทนจำหน่ายผ ลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปี 2555 ระดับ DIAMOND

พ.ศ. 2555

รับรางวัลตัวแทนจำหน่ายผ ลิตภัณฑ์หล่อลื่น ปี 2556 ระดับ DIAMOND

พ.ศ. 2556