Job Opportunitiesเพราะเราเชื่อว่า “พนักงาน”
เป็นหัวใจสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจของเรา

 

“GREAT” together.
we can do it.

 

นายเอกภณ บันลือการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 
 

สวัสดีครับ 

ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของบริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด(มหาชน)  หนึ่งในผู้จัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพหลากหลายในวงการอุตสาหกรรมและค้าส่งรายใหญ่ในประเทศ และยังมีความพร้อมในการขยายงานเพื่อเติบโตก้าวไกลในตลาดต่างประเทศ  วันนี้เราได้เติบโตก้าวขึ้นไปสู่เป้าหมายอีกระดับที่เราตั้งไว้ โดยการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นมา
 
ผมมีความเชื่อว่า “พนักงาน” เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ และเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน  เราจึงมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานในองค์กร การจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป  พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น แสดงศักยภาพในตัวเองได้อย่างเต็มที่ ได้ทำงานที่ใจรัก สนุกสนาน และมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ด้วยกัน 
 
ผมขอเชิญชวนคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธุรกิจร่วมกัน ....
  
“GREAT” together. we can do it.